Moi_sm

Sto med föl njuter av sommarens grönska.

Foto: Ingvar Andersson

 

Fribetäckning, handbetäckning, ultraljud och eksemston

I hingstens betäckningsavtal kan du läsa om det är aktuellt med hand- eller fribetäckning.

Vid handbetäckning kontrollerar vi varje dag om stoet brunstar. När stoet börjar brunsta betäcks hon från tredje dagen och sedan var 48:e timme, eftersom hingstens spermier lever minst så länge. Vanligtvis släpper stoet ägget (och har därmed störst chans att bli dräktig) i slutet av brunsten, därför betäcks stoet ungefär den tredje, femte och sjunde dagen i brunsten. Mellan betäckningstillfällena hålls stoet under mycket noggrann uppsikt för att eventuella problem snabbt skall upptäckas, och därmed kunna åtgärdas.

Stoet går på bete under sin vistelse på Lindnäs.  Hagarna har starkt, välbyggt och noga underhållet elektriskt stängsel.

Vi ömbesörjer gärna ultraljudsundersökning av Ditt sto, för att kontrollera att hon är dräktig. Stoet skall ultraljudas 17 dagar efter sista betäckningen.

Om du själv vill ta hand om ultraljudet går det givetvis bra. Det är däremot mycket viktigt att stoet  inte ultraljudas för sent efter sista betäckningen för om hon inte är dräktig inträffar nästa ägglossning ungefär samtidigt som stoet skall ultraljudas (UL dag 17 - ny ägglossning ca dag 21). Gör alltid ett nytt ultraljud på dag 40 - 45 efter sista betäckningen för att kontrollera att det finns ett levande foster.

Vid fribetäckning går stoet i flock tillsammans med hingsten samt andra ston och, eventuellt, föl. Flocken har regelbunden tillsyn (flera gånger per dag) och dessutom har vi bra utsikt över betäckningshagarna ifrån vårt hus.

Vi för noga anteckningar om brunster, betäckningar och ev annan information som vi observerar. Vi föredrar att släppa in nya ston till hingsten ungefär var fjortonde dag så att det ska vara lugnt i flocken och att varje sto skall ha största möjliga chans att bli dräktig.

Att stona inte får gå med täcke tillsammans med hingsten beror på skaderisken (hingsten kan fastna i eksemtäcket).

Texten nedan handlar om sto med eksem. Vi tar själva inte längre emot eksemston, men har kavr texten för allmän info: Om ditt sto har eksem bör du tänka igenom hur hon skall betäckas. Har ditt sto svårt eksem bör du välja en hingst som handbetäcker så att stoet kan komma in på stall på eftermiddagen och stå inne under natten.

Vi har däremot goda erfarenheter av att ha ston med lindrig till normal eksem på fribetäckning. Stoet får då gå hos hingsten under brunsten och vi smörjer in henne med de ev. salvor som hästägaren har lämnat med.

Under brunsten minskar eksembesvären för stona och det märks direkt när brunsten börjar avta att kliandet ökar. När stoet har gått ur brunst tar vi ut henne ur flocken och sätter på henne det medhavda täcket och så får hon antingen gå ute i en annan hage med eksemtäcke eller inackorderas (med daglig utevistelse) fram till ultraljudet.